Viseiropas Spēļu informācijas - The Pan-European Game Information (PEGI) vecuma kategoriju sistēma tika radīta, lai palīdzētu vecākiem Eiropā pieņemt ar informāciju pamatotus lēmumus datorspēļu iegādē. Tās īstenošanu sāka 2003. gada pavasarī un ar to tika aizvietotas vairākas nacionālās valstu kategoriju noteikšanas sistēmas, ieviešot vienotu sistēmu, ko tagad lieto lielākajā Eiropas daļā – 30 valstīs.
Šo sistēmu atbalsta lielākie konsoļu ražotāji, to skaitā Sony, Microsoft un Nintendo, kā arī interaktīvo spēļu izstrādātāji un izdevēji visā Eiropā.
PEGI vecuma kategoriju marķējums atrodams uz produkta iepakojuma priekšējā un aizmugurējā vāka ar norādi uz vienu no šādām vecuma grupām: 3, 7, 12, 16 un 18. Marķējums dod uzticamu norādi par spēles satura piemērotību saistībā ar bērnu aizsardzību. Vecuma kategorijas piešķiršanā netiek ņemts vērā spēles sarežģītības līmenis vai šai spēlei vajadzīgās prasmes.
PEGI 3
Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 3 gadu vecumu.
PEGI 7
Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu. 

PEGI 12
Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu.
PEGI 16
Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu.
PEGI 18
Datorspēli aizliegts izplatīt nepilngadīgai personai.
Uz spēles iepakojuma aizmugurējā vāka ir norādīti galvenie iemesli, kāpēc šī spēle ieguvusi attiecīgo vecuma kategoriju. Šādas aprakstošas norādes ir astoņas: vardarbība, necenzēta valoda jeb lamuvārdi, bailes, narkotikas, sekss, diskriminācija, azartspēles un spēles tiešsaistē ar citiem cilvēkiem. Marķējumā ietveramās brīdinājuma zīmes:
Valoda
Datorspēle ir vardarbība
Diskriminācija
Datorspēle ir ainas, kas varetu rosināt uz diskrimināciju.
Narkotikas
Datorspēle ir norādes uz alkohola, tabakas izstrādājumu vai narkotisko vielu lietošanu
Šausmas
Datorspēle ir šausmu skati.
Azartspēles
Azartspēļu imitācija.
Sekss
Datorspēle ir seksuālas ainas.
Vardarbība
Datorspēle ir vardarbība.
Tiešsaistē
Spēlē var spēlēt tiešsaistē